Aanpak

Co-creatie
Mijn eerste stap is de vraag: Wanneer ben je tevreden? Wat moet er dan gebeurd zijn? Wat is haalbaar? We maken samen een programma op maat. Je zult zien, de ideeën daarvoor ontstaan tijdens het contact als vanzelf. 

Het creëren van bezieling, beweging en synergie is een proces van co-creatie. Een avontuur dat je samen aangaat op basis van vertrouwen. Ik ontwikkel en begeleid experimenten waarin de persoonlijke groei, het ontwikkelen van talenten van de deelnemers en het realiseren van collectieve doelen met elkaar samenvallen en elkaar versterken.

 Beleving

Tijdens een training wil je iets beleven dat je bij blijft. Een Aha!
Ik verbind inhoudelijke thema’s daarom vaak met metaforen, drama, literatuur en beeldende kunst. Je wilt ruimte om dingen uit te proberen. Op het puntje van je stoel of met de benen op tafel. Een trainer die meebeweegt en de boel als het nodig is omgooit, zodat dingen zich kunnen ontvouwen. Af en toe speel ik de advocaat van de duivel. Meestal speels, altijd met diepgang en persoonlijk.

Mijn aanpak heeft een viertal uitgangspunten:

 1. Het kan ook anders:
  Buiten de kaders denken en je oordeel loslaten. Innoveren en nieuwe mogelijkheden creeren. Verkennen van nieuwe zienswijzen. Beleven en verrassen. Humor. Spelen. Actief gebruik maken van je zintuigen.
 2. BinnensteBuiten:
  Stilstaan bij je binnenwereld. Je gevoelens ervaren, zodat je intensiever leeft en leert. Bezinnen. Trouw zijn aan jezelf en je persoonlijk verbinden met mensen en doelen. Weten wat je raakt en dat uitdragen.
 3. OndersteBoven:
  Beweging creeren van onderop, door co-creatie en synergie. Groot denken en klein beginnen. Samen een avontuur aan gaan en de dingen zich laten ontvouwen, zodat er energie en draagvlak ontstaat.
 4. Als je wil maak je het verschil:
  Persoonlijk leiderschap. Willen en Doen. Het lef hebben de dingen te doen die je echt wilt doen. Je verbinden met de buitenwereld. Leven vanuit je hart en met je ziel.

Geef het de tijd: gras groeit niet harder door er aan te trekken.