Visie

We leven in een tijd die roept om sociale verandering en vernieuwing. Op zoveel fronten lijken oude structuren niet meer te voldoen. In het onderwijs, de zorg, de financiële wereld, de politiek, de vakbeweging, de overheid en in het bedrijfsleven, overal zijn mensen op zoek naar nieuwe waarden, nieuwe manieren van organiseren en innoveren die duurzaamheid en humaniteit centraal stellen.

Laten we onze kennis, ideeën en netwerken delen. We zien over de hele wereld mensen die op zoek zijn naar zingeving en contact met gelijkgestemde anderen. We kunnen samen ervaren dat we niet leven in een wereld van schaarste, maar in een wereld van overvloed.

Kijken door de ‘bril van het industriele tijdperk’ voldoet niet meer.

Ik geloof dat als mensen doen waar ze écht in geloven, doen wat ze het liefste doen en zeggen wat ze écht op hun hart hebben, ze laten zien wie ze werkelijk zijn en dat er dan wonderen gebeuren.

We hebben vrije geesten nodig met ‘de poten in de klei’. Deze tijd vraagt moedige mensen die een steen verleggen.

We hebben sociale bedrijven nodig, die de macht van het kapitaal niet gebruiken voor de winst voor aandeelhouders, maar die een einde maken aan sociale problemen.

We hebben een vakbeweging nodig, die de kracht van het getal niet gebruikt voor machtspelletjes, maar om synergie te creëren.

 
Het vraagt dat alle partijen afstand nemen van verharde posities en vooringenomen ideeen en  uitreiken om met alle beschikbare kracht en creativiteit samen op zoek te gaan naar oplossingen die beter zijn dan die tot nu toe afzonderlijk zijn bedacht.